SVIATOSŤ KRSTU – KRSTINY

Sviatosť krstu sa nazýva aj „kúpeľ znovuzrodenia“, pretože človek vzišiel z vody a Ducha Svätého. Svätý krst je základnou bránou celého kresťanstva. Ako sa na krst patrične pripraviť, a prečo sú krstiny také dôležité?  

Čo je to krst a aký má význam?

Svätý krst ježiš kristusKrst je prvá sviatosť iniciácie (tzv. kresťanská iniciácia): krstu, birmovania a Eucharistie. Bez krstu nie je možné prijať ostatné spomenuté sviatosti. Účel sa nachádza v „zmytí“ dedičných hriechov a akéhosi odpustenia osobných hriechov. Vďaka čomu sa veriaci človek môže zblížiť s Kristom a dostať sa do neba. Oficiálne sa v cirkvi stáva „Božím dieťaťom“ a členom Božej rodiny.

„Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.“ – Marek 16

Prečo je sviatosť krstu dôležitá?

Táto sviatosť nám dáva tri konkrétne dary: vieru v Ježiša Krista (spasiteľa), večný život v nebi a odpustenie hriechov. Sviatosť krstu je veľmi dôležitá, pretože skrz ňu sa ku nám dostáva Boh fyzickým spôsobom. Sám Ježiš bol pokrstený po svojom zmŕtvychvstaní. Práve on prikázal svojim učeníkom, aby aj oni využili akt krstu. Krst sa v Biblii spomína v Novom zákone.

„Nikto nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva, pokiaľ sa nenarodí z vody a Ducha Svätého.“ – John 3:5

Krstiny dieťa

Krst detí

katolíkov sa krst detí zvyčajne koná v nedeľu ráno, počas omše. Avšak, sviatosť krstu sa môže vysluhovať aj mimo omše, vtedy ide o samostatný obrad. Krst vykonáva kňaz, diakon alebo biskup. Najprv vytvorí na čele dieťaťa kríž (pomazanie) z posvätného oleja (krizma), a potom ovlaží trikrát hlavu dieťaťa svätenou vodou. Občas môže ísť aj o ponorenie krstenca do krstného prameňa. V tejto situácií krstiteľ vyslovuje mená Svätej Trojice.

„(Meno dieťaťa), krstím ťa v mene Otca (1.ovlaženie) i Syna (2.ovlaženie) i Ducha Svätého (3. ovlaženie).“

Krst dospelých

Ak sa na krst pripravuje osoba staršia ako 14 rokov, mal by ju pripravovať na sviatosť kňaz po dobu 2 rokov. Avšak, príprava môže trvať len pár týždňom až mesiacov, pod vedením kňaza.

Musia byť pri krste obaja krstní rodičia?

krstní rodičiaKrstný rodič musí byť na krste prítomný. Obaja krstní rodičia sa krstu zúčastniť nemusia, pretože stačí prítomnosť iba jedného z nich. Rodičia dieťaťa by mali byť najlepšie zosobášení, a aspoň jeden z nich pokrstený.

Krstný rodič môže byť:

 • Vek 16+
 • V zásade rovnaká viera
 • Mal by absolvovať krst, prvé sväté prijímanie a birmovku
 • Nemal by čeliť žiadnemu cirkevnému trestu/ kánonickému trestu (napr. účasť na potrate, zneuctenie Eucharistie…)
 • Nesmie viesť hriešny život
 • Nemôže ísť o biologického rodiča dieťaťa
 • Pokiaľ je ženatý, musí ísť o uzavretie manželstva v katolíckom obrade
 • Mal by byť praktizujúcim kresťanom

Ak je krstný rodič odlišného vierovyznania ako krstenec, tak sa táto situácia rieši osobne s cirkvou. Tí, ktorí prevezmú úlohu krstného rodiča, by si mali byť dobre vedomí svojich záväzkov voči sviatosti krstu. Krstní rodičia by mali byť vopred oboznámení s tým, ako bude prebiehať obrad.

Priebeh krstín dieťaťa

Ako teda prebiehajú krstiny?

To, ako sa krstiny realizujú sme si už kúskom načrtli na začiatku.

Stručný priebeh krstín

 • Po privítaní sa kňaz spýta na krstné meno dieťaťa
 • Kňaz poučí rodičov a krstných rodičov o sviatosti a povinnostiach s ňou spojených
 • Vykoná sväté pomazanie na čele krsteného
 • Nasleduje bohoslužba a modlitby
 • Prosby sú vyslovované priamo rodičmi alebo krstnými rodičmi
 • Koniec bohoslužby sa vyznačuje vzývaním svätých (aj toho, ktorého meno prijíma krstenec)
 • Kňaz sa pomodlí za dieťa a opäť ho pomaže olejom katechumenov na hrudi

V zhrnutí:

Kňaz požehná čistú vodu. Z nej sa stane svätená voda. Poleje alebo jednoducho pokropí dieťa tak, ako bolo spomínané vyššie v článku. Krstní rodičia a rodičia sú vyzvaní vyznať svoju vieru, obnoviť krstné sľuby. Kňaz sa ich spýta, či naozaj chcú nechať dieťa pokrstiť. Potom krstenca pokrstí.  V závere odovzdajú krstencovi krstnú košieľku (obliecť alebo len priložiť k telu). Krstný rodič zažne krstnú sviecu, ktorú drží v rukách kňaz. Pred odchodom sa ešte odovzdávajú obetné dary.

Svedok krstu

Jedná sa o zvoleného svedka rodičmi krstenca. V jednoduchosti povedané, zastupujú krstného rodiča, ak nesplní podmienky na to, stať sa krstným rodičom. Narozdiel od krstných rodičov sú v tejto sviatosti len nezáväzne. Nesľubujú teda nič, a preto ich s krstencom nič neviaže.

Čo je potrebné priniesť na krst?

Krstná sviečka a topánočky pre chlapcaKrstná sviečka a topánočky pre dievča

 • Rodný list dieťaťa
 • Povolenie farára (krst v inej farnosti)
 • Krstnú sviečku
 • Biele rúcho (košieľku)
 • Vreckovku, bavlnený uterák (na osušenie)

Biela košieľka predstavuje najvyššie ideály kresťanstva.
Keďže má silný symbolický význam čistoty.

Košieľka má zvyčajne všité meno dieťaťa a jeho dátum narodenia s krstinami.

Podmienky pre krst v kostole

krst v kostole

 • Nahlásenie krstu na farskom úrade
 • Súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu
 • Určenie krstných rodičov
 • Svätá spoveď rodičov krstenca
 • Výber termínu konania krstu
 • Krstná katechéza absolvovaná rodičmi a krstnými rodičmi (náuka od farára)
 • Finančný milodar pre farnosť (jeho výška závisí od rodičov krstenca)

 

Hľadáte niečo drobné na pamiatku pre hostí?

Hľadáte nejakú maličkosť z krstín?
Vytvorte si vlastný personalizovaný grafický dizajn v našom editore na naše keramické zvončeky alebo keramické magnetky rôznych tvarov a veľkostí.
Vyberte si farbu výrobku alebo stuhy podľa Vašich predstáv. Potlač sa zatavuje v keramickej peci do skloviny glazúry čím sa stáva odolnou voči poškriabaniu a je trvalá.

Pozrite si všetky keramické darčeky na krstiny

Personalizované keramické zvončeky na krstiny pre dievča

Dar na krstiny by mal spočívať v jeho využiteľnosti. Jeho účel je v tom, aby krstenca podporil a on si k nemu vytvoril silné osobné puto. To isté platí ako u dievčat, tak aj u chlapcov. Chystáte oslavu krstín pre dievča a hľadáte originálne darčeky pre Vašich hostí na oslave? Vytvorte si originálny grafický návrh na keramické darčeky s využitím nášho editora na tejto stránke … , ktoré budú slúžiť Vašim hosťom a rodine na pamiatku z krstu.

Darček na krstiny pre dievča
Keramické zvončeky v ružovej glazúre s bledoružovou stuhou, pekne zvonia

Personalizované keramické magnetky na krstiny pre dievča

Vyberte si z ponuky keramických magnetiek pre dievča ozdobované bielou stuhou so strieborným lurexom, bledoružovou stuhou, cyklámenovou alebo podľa Vášho výberu. Na výber máme v ponuke aj bledoružovú alebo bledožltú glazúru.
Využite náš editor a vytvorte si originálne magnetky s personalizovanou grafikou. Viac informácií tu…

Magnetky na krstiny pre dievča
Keramické srdiečka s magnetkou na krstiny pre dievča

Šperky

Zlaté a strieborné retiazky, prstene, náušnice, náramky a náhrdelníky. Tieto dary sa tešia veľkej obľube, kvôli svojej jednoduchej dostupnosti a rýchlej kúpe.

Praktické a využiteľné veci

Vhodné darčeky môžu byť aj veci, ktoré uľahčia dieťaťu každodenný život. Môže sa ísť o kočík, autosedačku, či stoličku. Pre utuženie viery môžete krstencovi darovať aj Bibliu.

Originálna pamiatka

Fotka krstenca v rámikuAk chcete darovať krstencovi niečo na pamiatku, tak sa môžete spoľahnúť na klasický fotoalbum alebo fotku krstenca v rámiku. Ďalším dobrým nápadom môže byť aj vyrobenie otlačku ruky alebo nohy do sadrovej hmoty. Niektorí rodinní príslušníci majú vo zvyku dokonca založiť dieťaťu vkladnú knižku. Niekedy je pekné krstencovi darovať na pamiatku aj posteľnú bielizeň s výšivkou. Niekedy môže ísť aj o akúsi krstnú súpravu, v ktorej sa nachádza detské tielko, iné oblečenie a uteráky.

Ikona patrónky

Nápaditý darček, ktorý môžete dievčaťu darovať je ikona, zobrazujúca jej osobnú patrónku. Takýto dar sa vyrába špeciálne pre krstiny s modlitbou alebo pamätným dátumom. Populárnymi sú obrazy Panny Márie, strážnych anjelov a rôznych iných patrónov. Zaujímavým darom sú aj sväté sošky a talizmany.

Ak neviete, stavte na istotu

Pre tých, ktorí stále nemajú jasno, čím krstenca obdarovať, môžu zvoliť klasické darovanie financií v obálke.

Keramické zvončeky na krstiny pre chlapca

Dary, ktoré môžete darovať mužskému pohlaviu sa veľmi od tých ženských nelíšia. Ako už raz bolo spomínané, jedná sa hlavne o myšlienku daru. Najkrajší dar je ten, ktorý krstencovi pripomenie, že Boh je blízko.

Keramické zvončeky v bielej glazúre s bledomodrou stuhou, pekne zvonia

Magnetky na krstiny pre chlapca

Vyberte si z nšej ponuky keramických magnetiek pre chlapca ozdobované bielou stuhou so strieborným lurexom, bledomodrou stuhou, tmavomodrou alebo podľa Vášho výberu. Na výber máme v ponuke aj bledomodrú alebo bledožltú glazúru.
Využite náš editor a vytvorte si originálne magnetky pre chlapca s personalizovanou grafikou. Viac informácií tu…

Magnetky na krstiny pre chlapca
Keramické srdiečka s magnetkou na krstiny pre chlapca

Striebro a zlato

Zlaté prívesky s krížikomKlasika ako drahé šperky pre chlapcov, asi nikdy neprestane byť v obľube. Hlavne kvôli zvyku a tradičnej povesti. Krížiky, prívesky, kompasy, hodinky

Praktické a využiteľné veci

Vhodným darom pre krstenca sú veci, ktoré využije v prítomnosti. Môže ísť o detský príbor, veľký darčekový kôš alebo iné veci. Peknú pamiatku by zabezpečila napríklad aj sada porcelánových tanierov a hrnčekov, ktorá môže byť krásne zdobená.

Papier nad zlato

Dieťa s bibliouKnižky sú cestou múdrosti a poznania. A preto sú skvelým obdarovaním krstenca.
Môže ísť o detskú Bibliu, Bibliu alebo o inú rozprávkovú knižku.
Originálnym darom môžu byť aj rôzne poukazy pre dieťa (športové aktivity, cvičenie, plávanie).

Plienková torta

Tematická, roztomilá torta so želaním je správnym krokom vpred. Môžete ju priniesť aj na rodinnú oslavu po krste. Vhodným darčekom sú aj hračky a oblečenie.

Bežná klasika

Ak opäť nemáte tušenie, čo chlapcovi darovať, stavte na finančný dar v obálke.

Oslavy krstín

Oslava krstinyOslavy krstín sa môžu konať takmer na akomkoľvek mieste. Najlepšia voľba je usporiadať oslavu blízko miesta, kde sa koná krst. Avšak, tieto oslavy by nemali byť o hojnom počte hostí a kope chutného jedla. Ide v nich hlavne o duchovný rozmer. To je predsa podstata samotného krstu. Dáte si spoločný obed, dobre sa najete, porozprávate sa, odfotíte pár pekných spomienkových fotiek a možno si i zatancujete a odkrojíte z torty. Ktovie, to je už len a len na vás.

Na akom mieste osláviť krstiny?

Takmer každé miesto je vhodné, pokiaľ splna určité zásady čistoty. Nejde ani tak o miesto ako o atmosféru, ktorá na oslave vládne. Nesmiete zabudnúť aj na hostí, ktorí sa párty zúčastnia.

Kostol

Kostol je vhodným miestom na oslavu krstu krstenca z duchovného rozmeru. Zúčastnení sa môžu premiestniť do spoločenskej sály, po skončení bohoslužby. Veľkou výhodou je, že sa koná priamo na mieste, kde sa konal krst. Hostia tak nemusia cestovať ďaleko.

Váš alebo dom vašich príbuzných, i priateľov

Koláče na krstinyDomov je tiež jedným z najbežnejších miest na párty. Ľudia, ktorí sa rozhodnú osláviť krst vo svojom príbytku si väčšinou nepotrpia na honosné oslavy plné hostí. Sústreďujú sa hlavne v kruhu svojich najbližších. To znamená, že hostia sú hlavne členovia rodiny, krstní rodičia a najbližší priatelia.

Reštaurácia

Oslava v reštaurácií je už o trochu viac prestížnejšie riešenie, avšak postará sa o vás personál a nemusíte si robiť veľa starostí s prípravou. Väčšinou si stačí len zajedať termín, informovať reštauráciu o počte ľudí, so základnými informáciami. Je pravda, že krst je hlavne duchovnou sviatosťou, avšak môžete ho osláviť v kruhu vašich milovaných.

Záhrada

Ak sa krst odohráva v teplejšom období (jar, leto), tak oslavu môžete usporiadať aj vonku. Okrem vitamínu D, chytíte aj zdravšiu farbu. No, nie?

Ako sa obliecť na krstiny?

papuce-oblecenie-dietaKrst je stále formálna udalosť, a preto by ste sa mali slušne a vhodne obliecť. I keď formalita postupne v krste pomaly zaniká stále u nás pretrváva konzervatívny postoj. Treba si pamätať, že svojim oblečeným reprezentujete samého seba i svoj postoj voči danému človeku.

Vyberte si oblečenie na základe:

 • Udalosti (v tomto prípade- krst)
 • Toho, aby ste sa v n ňom cítili dobre (kto sa cíti dobre, aj vyzerá dobre)
 • Reprezentatívneho výzoru (vyhnite sa čiernej farbe, nejdete na pohreb)
 • Slušného dojmu (nič prehnané, provokatívne, nehodiace sa, výrazné…)

Ako by sa mali obliecť ženy?

 • Jednoduché šaty po kolená
 • Kabát/ Sako
 • Džínsy a formálny top
 • Midi šaty
 • Overal

Oblečenie na krstiny, pánsky oblek, biela košela

Ako by sa mali obliecť muži?

 • Oblek v námorníckej farbe
 • Čierne, hnedé topánky
 • Pekná košeľa
 • Sako

Výzdoba stola na oslavu krstín

výzdoba stolaUrčite to nepreháňajte s veľkým množstvom dekoratívnych ozdôb. Stačí, ak prestriete váš stôl elegantne a upravene. Pamätajte, menej je niekedy viac! Zvolená téma je krst. Výzdoba stola môže byť zladená v ružovej farbe pre dievča a modrej pre chlapca, avšak jedná sa o klišé, takže pokojne môžete farby miešať a experimentovať s nimi. Občas stačí len vymeniť obrus alebo obrúsky.

Ak slávite vo väčšom kvante hostí, dobrým pomocníkom môžu pre vás byť aj menovky s menami. Ušetríte svoj čas a energiu. Nemusíte ihneď vybrať váš najvzácnejší servis po praprababičke. Úplne stačí, ak použijete taniere z kvalitného servisu, ktorý bude do vášho prestierania zapadať ako puzzle.

Pre vkusné prestieranie môžete použiť:

 • Zaujímavé textúry (imitujúce vzory, štruktúrované obrúsky, textilné doplnky…)
 • Záplava zelene (naturálne ozdoby, kvety, drevo, jemné sklo, kameninové taniere…)
 • Nebojte sa farieb (nadčasová biela, kombinácia farieb, zladenie kolekcií tanierov a príborov, ružové zlato a meď…)
 • Oživenie (paleta tónov, farebné detaily, zlatý servis, sklené taniere…)

Jedlo na krstinách

DezertZvyčajne sa na oslave krstín podáva:

 • Polievka
 • Hlavné jedlo
 • Detské menu
 • Káva a nealkoholické nápoje
 • Dezert
 • Menšie pohostenie (chlebíčky, jednohubky…)
 • Alkohol

Príhovor na oslave krstín

príhovor naoslave krstín s mikrofónomNajbezpečnejšie je, pripraviť si príhovor vopred. Nič sa nestane, ak budete čítať z papiera, avšak nemali by ste. Príhovor spravidla prednáša hostiteľ alebo starší člen rodiny. No, môže ho predniesť aj krstný rodič.

Ako predniesť príhovor?

 • Váš príhovor by určite nemal byť dlhší ako sú 3 minúty. Tento čas môže byť ešte kratší, ak viete správne použiť slová a vyjadriť v nich svoje myšlienky. Nech sa hostia nenudia, zavtipkujte alebo spomeňte pár humorných príhod zo spoločnej minulosti. V prejave poďakujte za príležitosť zísť sa na tejto radostnej udalosti. (Rodič môže poďakovať za dary). Ak prednáša krstný rodič, mal by zaželať dieťaťu a rodičom niečo pekné.
 • Určite by ste sa nemali hrať na pretekára a štrngať si so všetkými účastníkmi oslavy. Bohato stačí, ak si štrngnete iba s ľuďmi, ktorí sú blízko.
 • A pri príhovore sa postavte. Nech vás môžu hostia vnímať a zapamätať si tento moment. Hľa! Ďalšia motivácia k tomu, aby ste príhovor zvládli na jednotku.

Sviatosť krstu je veľmi dôležitá udalosť, a preto by ste ju nemali brať na “ľahkú váhu“. Avšak, ani to nepreháňajte s vážnosťou. Jednoducho si krstiny vášho blízkeho, alebo dieťaťa užite. Veď je krsteným iba raz.  

Slovník pojmov

 • Kresťanská iniciácia– kresťanský začiatok, zrod nového života s Ježišom Kristom, v Ježišovi Kristovi a pre Ježiša Krista
 • Eucharistia– sviatosť, telo a krv Ježiša Krista zastúpené v chlebe a víne
 • Diakon– poverený laik, človek, ktorý sa aktívne podieľa na bohoslužbách
 • Olej katechumenat– svätý olej, používaný pri udeľovaní štyroch sviatostí
 • Katechéza– poučovanie o náboženstve
 • Krstná sviečka– ozdobená sviečka na krst
 • Krstenec– ten, kto má byť pokrstený
 • Krizma– posvätný olej, používaný pri obradoch
 • Kanonický trest– trest vzniknutý pri porušení pravidiel/kanónov (Kanonické právo)
 • Homília– výklad niektorej časti biblického textu vo forme kázne, aplikovaný na ľudský život