Ako sa ručne vyrábajú naše keramické darčeky

Vitajte v našom svete ručne vyrábanej keramiky, kde každý produkt je nielen umeleckým dielom, ale aj výsledkom našej vášne a celoživotnej oddanosti tomuto remeslu. Na tejto stránke Vám ponúkame exkluzívny pohľad do našej keramickej dielne, kde sa z obyčajnej hliny pod našimi rukami stávajú unikátne keramické darčeky s trvalou potlačou.Ukážeme si základné postupy a fázy jednotlivých výrobných procesov, ktorými prechádza každý náš produkt skôr, ako sa dostane ku Vám domov. Dozviete sa aj, aké keramické materiály používame a aké sú ich vlastnosti.

Všetky základné modely produktov a dizajny sme vytvorili v našej dielni a sme radi že sa môžeme s Vami podeliť o malý náhľad do vnútra našej prevádzky.

Príprava hliny, tvarovanie, lisovanie, odlievanie

Ručné lisovanie z modelárskej hliny

V našej prevádzke používame kvalitné keramické hmoty.
Na výrobu magnetiek používame modelársku hlinu
, ktorá sa ručne lisuje do upravených lisovacích sádrových foriem. Jedná sa o typ mäkkej a plastickej hliny, ktorá je vhodná na modelovanie alebo ručné lisovanie a točenie na hrnčiarskom kruhu.

Nami používaná modelárska hlina má špecifické vlastnosti:

 • Teplota výpalu: 950 °C – 1100 °C
 • Bod slinutia: 1150 °C
 • Zmrštenie pri sušení: 12,5 %
 • Zmrštenie pri výpale: 0,8 % (950 °C), 0,2 % (1100 °C)
 • Koeficient tepelnej rozťažnosti (×10-8/K) (20-350°C) 65,37 (1100 °C)
 • Farba surovej hliny: okrovo žltá
 • Farba hliny po výpale: tehlová
Odlievanie keramickej hliny do sádrovej formy
Odlievanie keramickej hliny do sádrovej formy

Čerstvo po vylisovaní sa magnetky skontrolujú, zaretušujú a urobí sa na vrchnej časti vrtákom 3mm dierka cez ktorú sa v konečnej fáze uväzuje taftová stuha.

Na výrobu zvončekov používame odlievaciu hlinu.
Jedná sa o liacu hmotu (ztekutenú hlinu), ktorá sa nalieva do sádrovej formy. Počas tohto procesu sádrová forma absorbuje vodu z tekutej hliny, pričom po krátkom čase (cca 5-10 min.) dochádza k postupnému vytváraniu hrúbky hlineného črepu.

Vlastnosti nami používanej odlievacej hliny:

 • Teplota výpalu: 950 – 1 100°C
 • Nasiakavosť: cca 20% pri 980°C
 • Zmrštenie pri sušení: 10 %
 • Koeficient tepelnej rozťažnosti KTRα 20 – 480 °C (K-1) 65.10-7
 • Farba surovej hliny: tmavo sivá
 • Farba hliny po výpale: belavá

Konečná hrúbka steny keramického odliatku zvončeka má približne 3 až 5mm. Po vyliatí tekutej hliny zo sádrovej formy sa nechá zvonček zatunúť a po 2 až 4 hodinách sa vyberá z formy a takisto ako pri magnetkách sa vrtákom robí dierka na vrchnú časť zvončekov, ktorá slúži na prevlečenie taftovej stuhy a ručne sa uväzuje do tvaru mašličky. Surové výrobky sa opäť skontrolujú a pripravia sa na ďaľšiu fázu sušenia.

Sušenie, očistenie a prvý výpal surovej hliny

Ďaľší krok po vybratí výrobkov z foriem je sušenie. Je to proces pri ktorom sa z keramických výrobkov odstraňuje vlhkosť a odparuje sa z nich volne viazaná voda. Pri sušení dochádza k zmršťovaniu výrobkov o 10 až 12,5% v závislosti od typu keramickej hliny.

Po dôkladnom vysušení výrobok stvrdne čím nadobúda pevnosť a precízne sa umyje navlhčenou, drsnou špongiou. Zamytím nerovností alebo očistením sa zaistí, aby neboli na výrobku žiadne ostré hrany a tým sa zladia aj menšie nerovnosti povrchu.

Náhľad do keramickej pece - prvý výpal surovej hilny

Ak už máme výrobky očistené a skontrolované, následuje ďaľšia fáza prvý výpal surovej hliny. Ten nám zabezpečí, aby bol výrobok porézny, mal dobrú nasiakavosť a mohol efektívne absorbovať glazúru. Pri pálení surovej hmoty sa výrobky môžu medzi sebou dotýkať, čím sa celková vsádzka pece môže zhustiť. Pri nakladaní je však potrebné dávať pozor, pretože sú ešte pred výpalom stále veľmi krehké.

 • V priebehu prvého výpalu sa do 180°C úplne odstraňuje volne viazaná voda spolu s organickými látkami.
 • V rozsahu teplôt 400 až 600°C dochádza k uvolňovaniu chemicky viazanej vode a výrobky v peci zvyšovaním teploty dosahujú zhutnenie a pevnosť.
 • Pri vyšších teplotách okolo 600 až 900°C dochádza k rozkladu karbonátov (vápenca, kalcitu a dolomitu), ktoré sú prítomné v hline. Tento proces zahŕňa uvoľňovanie oxidu uhličitého (CO2) z karbonátových zložiek.
 • Nad 950°C prebieha slinovanie, hlina mení na prežah, nadobúda pevnosť, poréznosť, požadované vlastnosti na ďaľšiu fázu a to najdôležitejšie: nasiakavosť črepu.

Čím viac sa približujeme výpalom k bodu slinutia, tým viac sa znižuje nasiakavosť výrobku. V našej prevádzke trvá prvý výpal do 990 °C približne 8 hodín, ďaľších 12-16 hodín sa ochladzuje.

Po prvom výpale sa výrobky z pece vyložia a až do ďaľšieho procesu glazovania sa skladujú na mieste, kde sa zamedzí prašnosti. Ak sa dostanú častice prachu do pórov prežahnutých výrobkov, môže to spôsobovať značné problémy v nasiakavosti glazúry, čím nám môžu pri vypaľovaní glazúry vznikať rôzne trhlinky alebo iné viditeľné poruchy rovnomernosti sklovitého povrchu.

Glazovanie a príprava na druhý výpal

Glazovanie podkovičkyAk už máme magnetky a zvončeky po prvom výpale, sú pripravené na glazovanie. V našej prevádzke používame kvalitné lesklé a zdravotne nezávadné glazúry. Glazúra sa keramike nazýva tenkou vrstvou sklovitého materiálu, ktorú nanášame na povrch keramického výrobku, v našom prípade namočením do ztekutenej glazúry.

Vypálená glazúra má na výrobkoch niekoľko dôležitých vlastností:

 • Chráni výrobok pred vlhkosťou a znečistením.
 • Zlepšuje a skrášľuje jeho vzhľad.
 • Zaisťuje výrobkom aj určité vlastnosti ako napríklad odolnosť voči vysokým teplotám alebo kyselinám.
 • Zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť

V keramike rozdelujeme rôzne druhy a typy glazúr podľa teploty výpalu:

 • Nízkotavné glazúry – ktoré sa tavia pri teplotách do 960 °C
 • Vysokotavné glazúry – ktoré sa tavia pri teplotách do 1200 °C

alebo podľa vzhľadu:

 • Lesklé glazúry
 • Matné glazúry
 • Efektné glazúry

Výrobok sa na 3-4 sekundy namočí do tekutej glazúry, čím si vytvorí tenkú vrstvu 1,5 až 2mm. Podľa potreby glazúru zahusťujeme alebo zrieďujeme čistou vodou, alebo používame výrobcom doporučené ztekucovadlá. Po naglazovaní výrobkov sa jemnou špongiou utrie spodná časť výrobku, aby sa vo vysokej teplote neprilepila o prekladovú, šamotovú dosku.

V ďaľšom kroku následuje sušenie glazúry, ktoré trvá pri samovolnom odparovaní vo vetranej miestnosti približne 5-7 hodín. Po vysušení sa môžu výrobky naložiť do pece a vypáliť na teplotu 1100 °C. V našej dielni trvá druhý výpal do 1100 °C približne 9 hodín, ďaľších 16-18 hodín sa chladí.

V našej prevádzke používame zdravotne nezávadné, leské, vysokotavné glazúry bez obsahu (Pb). Pre potvrdenie zdravotnej nezávadnosti našich výrobkov máme certifikát spolu so skušobným protokolom vydaným Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š. p.

Príprava grafiky na potlač, výroba kermamických obtiskov a tretí výpal

Po druhom výpale glazúry, výrobky pri vykladaní z pece dôkladne kontrolujeme a triedime podľa kvality. Ak niektoré kusy majú trhlinky, zapríčinené rôznymi faktormi, musia sa podrobiť ďaľšiemu opravnému výpalu.

Nanášanie keramických obtiskov vodnou cestou
Nanášanie keramických obtiskov vodnou cestou

Po nahromadení dostatočného počtu objednávok, pripravujeme zákazníkom už odsúhlasené grafické návrhy na potlač a odosielame do štúdia, kde nám vyrobia a natlačia keramické obtisky (ceramic decals).

Výroba keramických obtiskov pozostáva s nanesením predlohovej tlače keramických výpalových farieb na špeciálny prenosový papier, ktorý sa po natlačení nalakuje jemnou vrstvou prenosového laku.
Hotové obtisky sa po obvode presne povystrihujú, namočia sa do vody, ktorá uvolní časť potlače z prenosového papiera a nanesie sa na výrobok.
Po nanesení potlače sa musia opäť výrobky vysušiť, aby pri výpale v keramickej peci nevznikali nahromadené miesta vody (bublinky), ktoré by nám oddelili farbu od črepu a tá časť by vyhorela, čím sa sa znehodnotil celý výrobok na ktorom by chýbala časť potlače.

Vysokovýpalové obtisky vypalujeme v teplotách od 880 °C do 1100 °C pričom doba výpalu trvá približne 8 hodín a následne po vypnutí sa chladí 12-16 hodín podľa hustoty vsádzky a iných, ovplyvňujúcich faktorov.

Pri vypaľovaní tretieho výpalu obtiskov sa musí dávať veľký pozor na rýchlosť nábehovej teploty pece, ktorá by nemala prekročiť 4 °C za 1 minutu (prvé 2 hodiny) z dvoch hlavných dôvodov:

 • Príliš rýchle vyparovanie volne viazanej vody zo surových obtiskov môže poškodiť štruktúru obrázku potlače.
 • Vypálená keramika s vrstvou glazúry (po treťom výpale) by sa už nemala vypalovať s rýchlym nábehom teploty, pretože môže dôjsť prasknutiu ktoré vznike silným pnutím medzi hlineným črepom a glazúrou. KTR, koeficient tepelnej rotiažnosti hliny je vyšší pri rýchlom zohriatí v určitej teplote ako KTR glazúry, čo spôsobí prasknutie výrobku. Aj keď sa dá na niektorých moderných keramických odporových peciach dosiahnúť aj 500 °C do 30 min. je potrebné nastaviť program regulácie pece na tento druh výpalu, aby prvé dve hodiny nepresahoval nábeh teploty viac ako 4 °C /min.

Každý typ hliny a glazúry má svoje špecifické vlastnosti a reaguje inak na teplotné zmeny. Preto je vždy potrebné prispôsobiť proces výpalu konkrétnym materiálom s ktorými pracujeme, aby sa vždy dosiahli tie najlepšie možné výsledky.
Konečná potlač výrobkov sa tretím výpalom zataví do skloviny glazúry, čím sa stane vysoko odolnou voči poškriabaniu alebo inému poškodeniu.

Kompletizovanie a balenie objednávok

Darčekové baleniePo treťom výpale výrobky opäť skontrolujeme a začneme s kompletizáciou objednávok. Podľa požiadaviek zákazníka uväzujeme taftové stuhy do tvaru mašličky, natvarujeme a dostrihneme aby ladila s výrobkom.
Na keramické zvončeky sa pri uväzovaní stuhy navlieka aj gulička (srdce), aby zvonček zvonil.
Na keramické magnetky sa po uviazaní mašličky umiestňuje na zadnú časť silný (anizotropný) magnet, ktorý dobre drží výrobok na chladničke.
Po skompletizovaní objednávok, uviazaní mašličiek a nalepení magnetiek sa začne s balením.

Štandartne všetky naše výrobky balíme len baliaceho papiera čím sú dobre odolné počas prepravy a proti nárazom.

Ak má zákazník záujem, vieme zabaliť výrobky aj do celofánových sáčkov (priehladných). Takéto darčekové balenie je za príplatok. 

Čo dodať na záver?

Ďakujeme za Vašu pozornost a veríme, že ste si užili túto malú exkurziu do našej dielne.  Je to pre nás viac než len práca, je to náš koníček, náš životný štýl, naša vášeň a kúsok nášho srdca, ktorý sa odráža v každom výrobku.

V našej keramickej dielni neustále experimentujeme s novými technikami a dizajnami, aby sme Vám mohli ponúknuť ešte lepšie služby do budúcna a jedinečné personalizové alebo osobné darčeky s trvalou potlačou. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

S úctou,
Milan a Denisa Mezeiovci.