Ochrana osobných údajov – GDPR

V súlade s naším záväzkom k transparentnosti a zodpovednosti chceme zdôrazniť, že náš prístup k ochrane vašich osobných údajov je založený na princípe minimalizácie. To znamená, že sa snažíme zbierať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre účely vybavenia vašej objednávky a poskytovania našich služieb na najvyššej možnej úrovni.

S úctou k vašemu súkromiu a v súlade s platnými právnymi predpismi, ako je Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), používame získané osobné údaje výhradne za účelom spracovania vašich objednávok. To zahŕňa akcie potrebné pre spracovanie platby, doručenie tovaru a komunikáciu s vami v súvislosti s vašou objednávkou.

Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením a zabezpečiť, že vaše informácie sú bezpečne spracované v súlade s najnovšími bezpečnostnými štandardmi. Naša politika ochrany osobných údajov poskytuje podrobnejšie informácie o tom, ako ochraňujeme vaše súkromie a ako môžete vykonávať svoje práva súvisiace s osobnými údajmi.

V rámci nášho záväzku k ochrane súkromia našich užívateľov by sme vás chceli informovať, že na našej webovej stránke využívame analytický nástroj Matomo. Tento nástroj nám umožňuje zlepšovať naše služby tým, že získavame štatistické údaje o rychlosti načítania stránok a používaní webu. Dôležité je, že pri používaní Matomo sme nastavili procesy tak, aby neukladali žiadne analytické cookies, IP adresy, ani iné osobné údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii našich návštevníkov. Všetky údaje sú zbierané a spracovávané anonymne. Pre viac informácií aké používa naša stránka cookies sa dozviete kliknutím sem.

 

Kto je prevádzkovateľ a kde nás môžete kontaktovať:

Prevádzkovateľ internetového eshopu www.keramicke-darceky.sk a spracovávateľ Vašich osobných údajov je:
Denisa Mezeiová – Keramika Ika
Štiavnická cesta 117/41
93505 Pukanec
IČO: 44197543
DIČ: 1049412287
Tel.: +421 905 260 513

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov je Denisa Mezeiová. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva, môžete ma kontaktovať na adrese ika@ika.sk alebo písomne na uvedenej adrese firmy.

Firma Denisa Mezeiová – Keramika – IKA uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Zabezpečenie webu

Na našej stránke keramicke-darceky.sk sme urobili všetko preto, aby ste sa cítili bezpečne. Preto máme celý web a ich súčasti zabezpečené šifrovaným spojením a SSL certifikátom, pričom nemôže dôjsť ku strate alebo odcudzeniu súkromných údajov a ďaľšie informácie o tom, ako chránime vaše súkromie, aké údaje od Vás získavame, ako ich používame a s kým ich zdieľame si môžete prečítať nižšie.

Aké osobné údaje zbierame:

Zoznam spracúvaných osobných údajov ktoré získavame pomocou formulára v procese objednávky :
– Meno a priezvisko
– Fakturačná adresa – za účelom vystavenia daňového dokladu – faktúry
– Adresa doručenia – za účelom doručenia objednaného tovaru
– Emailová adresa – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, prijatia platby a na komunikáciu so zákazníkom.
– Telefónne číslo príjemcu – pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

Účel spracúvania osobných údajov:

• Vystavenie daňového dokladu – faktúry,
• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
• Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom
elektronickej pošty.
• Evidencia zákazníckych objednávok pre potreby ich vybavenia riešenie prípadných reklamácií.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté pre účely potrebného na doručenie tovaru:

• Kuriérska, prepravná spoločnosť GLS: General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,
Budča 1039 962 33 Budča. IČO: 36624942
-Rozsah poskytovaných údajov : Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia a telefónne číslo príjemcu

• Kuriérska, prepravná spoločnosť DPD: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,
Technická 7, 821 04 Bratislava. IČO: 35834498
-Rozsah poskytovaných údajov : Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia a telefónne číslo príjemcu

• Účtovná kancelária: JM credit s.r.o.,
len za účelom spracovania jednoduchého účtovníctva potrebného pre vydanie daňového priznania:
Mlynská 2 (bývalá mototechna oproti súdu), Levice 934 01, IČO: 36848549
-Rozsah poskytovaných údajov: faktúry kde sú uvedené: fakturačná adresa, názov tovaru, počet ks, celková cena.

Ako vaše údaje chránime

Chceme Vás uistiť, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné alebo technické opatrenia tak, aby sme Vaše osobné údaje čo najlepšie ochránili. Všetky uložené osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na zabezpečenom serveri, do ktorého má prístup iba jedna poverená osoba.

Ako dlho údaje uchovávame

Spravidla všetky uložené osobné údaje uchovávame tri roky odo dňa ich uloženia na serveri.

Vaše práva

právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa,
právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podávanie sťažností

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme samozrejme veľmi radi, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva, môžete ma kontaktovať na adrese ika@ika.sk alebo písomne na uvedenej adrese firmy.