Certifikáty

V našej prevádzke používame na výrobu keramiky tie najkvalitnejšie materiály a bezolovnaté glazúry, na ktoré máme certifikát č.00026/104/2/2008 o zdravotnej nezávadnosti našich výrobkov, testované v Štátnom technickom ústave v Piešťanoch.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., akreditovaný certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov podľa § 22 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal tento certifikát.

zdravotná nezavadnosť certifikat