• Súbor
    • Import súboru(Ctrl+O)
    • Vymazať všetko(Ctrl+E)